ANSVARLIG BRUKSPOLITIKK
Denne akseptable brukspolitikken angir vilkårene mellom deg og oss under hvilke du kan gå inn på vår hjemmeside www.forte.as («vår side»). Denne akseptable brukspolitikken gjelder alle brukere av og besøkende på nettstedet vårt.
Din bruk av nettstedet vårt betyr at du aksepterer og samtykker til å overholde alle retningslinjene i denne policyen for akseptabel bruk, som supplerer våre vilkår for bruk av nettstedet.
www.forte.as er et nettsted som drives av Forté Nor AS («vi» eller «oss»). Vi er et aksjeselskap registrert i Norge med foretaksnummer 981 451 686.
Vår handelsadresse er: 6700 Måløy.

FORBUDT BRUK
Du kan bruke nettstedet vårt bare for lovlige formål. Du kan ikke bruke nettstedet vårt:
• På noen måte som bryter gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift.
• På noen måte som er ulovlig eller uredelig, eller har ulovlig eller uredelig hensikt eller virkning.
• Med det formål å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen måte.
• Å sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller bruke nytt materiale som ikke er i samsvar med innholdsstandardene våre som beskrevet i denne policyen for akseptabel bruk nedenfor.
• Å overføre eller anskaffe sending av uønsket eller uautorisert reklame- eller markedsføringsmateriell eller annen form for lignende oppfordring (spam).
• Å bevisst overføre data, sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastetrykkloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende datakode designet for å påvirke driften av hvilken som helst dataprogramvare eller maskinvare.
Du er også enig:
• Ikke for å reprodusere, duplisere, kopiere eller selge noen del av nettstedet vårt i strid med bestemmelsene i våre vilkår for bruk av nettstedet.
• Ikke tilgang uten myndighet, forstyrr, skade eller forstyrre:
o hvilken som helst del av nettstedet vårt;
o alt utstyr eller nettverk som nettstedet vårt er lagret på;
o all programvare som brukes i tilbudet av nettstedet vårt;
o utstyr eller nettverk eller programvare som eies eller brukes av tredjepart.

INTERAKTIVE TJENESTER
Vi kan fra tid til annen levere interaktive tjenester på nettstedet vårt, inkludert, uten begrensning:
• Oppslagstavler
• (“interaktive tjenester”).
Der vi tilbyr interaktiv tjeneste, vil vi gi deg tydelig informasjon om hvilken type tjeneste som tilbys, hvis den er moderert og hvilken form for moderering som brukes (inkludert om den er menneskelig eller teknisk).
Vi er ikke forpliktet til å føre tilsyn, overvåke eller moderere interaktive tjenester vi leverer på nettstedet vårt, og vi utelukker uttrykkelig vårt ansvar for tap eller skade som følge av bruk av interaktiv tjeneste av en bruker i strid med innholdsstandardene våre, enten tjenesten er moderert eller ikke.
Bruk av noen av våre interaktive tjenester av en mindreårig er underlagt samtykke fra deres foreldre eller foresatte. Vi anbefaler foreldre som lar barna bruke en interaktiv tjeneste at det er viktig at de kommuniserer med barna sine om deres sikkerhet på nettet, da moderasjon ikke er idiotsikker. Mindreårige som bruker interaktiv tjeneste, bør gjøres oppmerksom på potensielle risikoer for dem.

INNHOLDSSTANDARDER
Disse innholdsstandardene gjelder for alt materiale som du bidrar til nettstedet vårt (“bidrag”), og for alle interaktive tjenester tilknyttet det.
Du må overholde ånden i følgende standarder så vel som brevet. Standardene gjelder for hver del av ethvert bidrag så vel som for det hele.
Bidragene må:
• Vær nøyaktig (der de oppgir fakta);
• Bli virkelig holdt (der de uttaler meninger);
• Overhold gjeldende lovgivning i Norge og i alle land de er postet fra.
Bidrag må ikke:
• Inneholde materiale som er ærekrenkende for noen personer;
• Inneholde materiale som er uanstendig, krenkende, hatefullt eller inflammatorisk;
• Fremme seksuelt eksplisitt materiale;
• Fremme vold;
• Fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder;
• Krenke enhver annen persons copyright, databaserett eller varemerke;
• Det er sannsynlig at du vil lure enhver person;
• Gjøres i strid med enhver juridisk plikt til en tredjepart, for eksempel en avtaleplikt eller en tillitsplikt;
• Fremme all ulovlig aktivitet;
• Vær truende, misbruke eller invadere en annens privatliv, eller forårsake irritasjon, ulempe eller unødvendig angst;
• Det er sannsynlig at du trakasserer, blir opprørt, flau, skremmer eller irriterer noen annen person;
• Brukes til å etterligne enhver person, eller til å fremføre feil identitet eller tilknytning til noen person;
• Gi inntrykk av at de kommer fra oss, hvis dette ikke er tilfelle;
• Advokater, promoterer eller bistår enhver ulovfestet handling som (bare som eksempel) brudd på opphavsrett eller misbruk av datamaskiner.

SUSPENSJON OG AVSLUTNING
Vi vil etter vårt skjønn avgjøre om det har skjedd brudd på denne akseptable brukspolitikken gjennom din bruk av nettstedet vårt. Når brudd på denne policyen har skjedd, kan vi gjøre tiltak som vi anser som hensiktsmessige.
Unnlatelse av å overholde denne akseptable brukspolitikken utgjør et vesentlig brudd på vilkårene for bruk av nettstedet du har tillatelse til å bruke nettstedet vårt, og kan føre til at vi gjør alle eller noen av følgende handlinger:
• Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke nettstedet vårt;
• Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av oppslag eller materiale lastet opp av deg til nettstedet vårt;
• Utstedelse av en advarsel til deg;
• Rettsforhandlinger mot deg for refusjon av alle kostnader på erstatningsbasis (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) som følge av bruddet;
• Ytterligere rettslige skritt mot deg;
• Utlevering av slik informasjon til rettshåndhevende myndigheter som vi med rimelighet mener er nødvendig.
Vi utelukker ansvar for handlinger som er tatt som svar på brudd på denne akseptable brukspolitikken. Svarene beskrevet i denne policyen er ikke begrenset, og vi kan iverksette andre tiltak vi med rimelighet anser som passende.

ENDRINGER I ANSVARLIG BRUKSPOLITIKK
Vi kan når som helst revidere denne akseptable brukspolitikken ved å endre denne siden. Det forventes at du sjekker denne siden av og til for å legge merke til eventuelle endringer vi gjør, fordi de er juridisk bindende for deg. Noen av bestemmelsene i denne policyen for akseptabel bruk kan også erstattes av bestemmelser eller kunngjøringer som er publisert andre steder på nettstedet vårt.