Forté Nor AS respekterer din rett til personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvem vi er, hvordan vi samler inn, deler og bruker personlig informasjon om deg, og hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter.
Denne personvernerklæringen gjelder bare personlig informasjon som vi samler inn via vår hjemmeside på www.forte.as (“Nettsted”). For personlig informasjon som vi samler inn når du bruker eller samhandler med våre tjenester, vennligst se personvernvarselet om våre tjenester.
Hvis du har spørsmål eller bekymringer rundt vår bruk av din personlige informasjon, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er gitt nederst i denne personvernerklæringen.
Innhold:
1. Personopplysningene vi samler inn og hvorfor
2. Det rettslige grunnlaget for behandling av personlig informasjon
3. Hvem deler vi din personlige informasjon med og hvordan
4. Oppbevaring av data
5. Dine databeskyttelsesrettigheter for personlig informasjon som innehas av Forté Nor AS
6. Vil personopplysningene mine overføres til utlandet?
7. Sikkerhetstiltak for din personlige informasjon
8. Informasjonskapsler og lignende teknologier
9. Koblinger til tredjeparts nettsteder
10. Endringer i våre personvernvarsler
11. Hvordan kontakte oss
12. Personopplysningene vi samler inn og hvorfor
Den personlige informasjonen som vi kan samle om deg gjennom nettstedet, faller stort sett i følgende kategorier:
Informasjon som du gir frivillig
Enkelte deler av nettstedet vårt kan be deg om å oppgi personlig informasjon frivillig, for eksempel gjennom å fylle ut et webskjema:
• navn, tittel og adresse;
• personlig kontaktinformasjon (telefon, e-post, faks, etc.);
• navn, adresse, avdeling, kontaktinformasjon og annen informasjon i forhold til et selskap som du representerer (om noen) og din funksjon i dette selskapet;
• MVA-nummer;
• brukerpreferanser (f.eks. Foretrukne språkinnstillinger);
• markedsføringspreferanser;
• Forespørsler og bestillinger av tjenesten;
• handlekurv og betalingsinformasjon; og
• Abonner på nyhetsbrev, påmelding til kampanjer, bruk av spesialtilbud, etc.
• Undersøk svar, anmeldelser, rangeringer og andre typer tilbakemeldinger gitt;
• Innhold i all kommunikasjon sendt via nettstedet, inkludert all informasjon som er lagt ut i sosiale samfunn på nettstedet eller på annen måte delt med [Firmanavn] og / eller andre brukere;
• all annen informasjon du legger inn på, eller laster opp til nettstedet (f.eks. Innhold du fyller ut i et online skjema, et bilde som du laster opp).
Informasjon som vi samler inn automatisk

Når du besøker nettstedet vårt, kan det hende vi samler inn visse opplysninger automatisk fra enheten din. I noen land, inkludert land i Det europeiske økonomiske området, kan denne informasjonen betraktes som personlig informasjon i henhold til gjeldende lover om databeskyttelse.
Spesifikt kan informasjonen vi samler inn automatisk omfatte:
• IP-adresse, operativsystem, nettlesertype, nettleserversjon, nettleserkonfigurasjon, navn på internettleverandør og andre typer datamaskin- og tilkoblingsrelatert informasjon relevant for å identifisere din type enhet, koble til nettstedet, muliggjøre datautveksling med deg og enheten din, og sikre en praktisk bruk av nettstedet;
• URL og IP-adresse til nettstedet du tilgang til, eller ble sendt til, nettstedet vårt, inkludert dato og klokkeslett;
• undersider som er besøkt mens du er på nettstedet, koblinger fulgt på nettstedet, inkludert dato og klokkeslett;
• den fullstendige klikkstrømmen til Uniform Resource Locator (URL) til, gjennom og fra nettstedet, inkludert dato og tid;
• handlehistorie, inkludert åpne og fullførte transaksjoner;
• innlagte søkeord; og
• tjenester / produkter sett eller søkt på nettstedet.
Innsamling av denne informasjonen gjør det mulig for oss å forstå de besøkende som kommer til nettstedet vårt, hvor de kommer fra, og hvilket innhold eller produkter på nettstedet vårt som er av interesse for dem. Vi bruker denne informasjonen til våre interne analyseformål og for å forbedre kvaliteten og relevansen av nettstedet vårt for våre besøkende.
Noe av denne informasjonen kan samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi, som forklart nærmere under overskriften «Informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi» nedenfor.
Informasjon som vi innhenter fra tredjepartskilder
Fra tid til annen kan vi motta personlig informasjon om deg fra tredjepartskilder (inkludert Forté Autoriserte Servicesenter og godkjente leverandører), men bare der vi har sjekket at disse tredjepartene enten har ditt samtykke eller på annen måte er lovlig tillatt eller pålagt å utlevere din personlige informasjon til oss.
Typene informasjon vi samler inn fra tredjepart inkluderer konkurranse, og vi bruker informasjonen vi mottar fra disse tredjepartene for å bekrefte detaljer og forbedre nøyaktigheten til postene vi har om deg.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personlig informasjon
Vårt juridiske grunnlag for å samle inn og bruke den personlige informasjonen som er beskrevet ovenfor, vil avhenge av den personlige informasjonen det gjelder og den spesifikke konteksten vi samler inn den.
Imidlertid vil vi normalt samle inn personlig informasjon fra deg bare (i) der behandlingen er i våre berettigede interesser og ikke overstyres av dine rettigheter, (ii) der vi trenger den personlige informasjonen for å utføre en kontrakt med deg, eller (iii) hvor vi har ditt samtykke til det.

Vi behandler din personlige informasjon for et av formålene nedenfor:

• administrere, drifte, vedlikeholde og forbedre nettstedet; kontakte deg for å informere organisasjonen din om nye produkter og tjenester vi vil tilby;
• vurdere organisasjonens kvalifisering for visse typer tilbud, produkter eller tjenester;
• hjelpe oss med å forbedre og personalisere nettstedet, vår markedsføring, produkter og tjenester;
• å utføre analyser og utføre kundeundersøkelser, inkludert generell markedsundersøking eller kartlegging av våre kunders behov og meninger om spesifikke spørsmål, generere salgs- og trafikkmønstre, og å analysere annonseringseffektivitet, både på anonym basis (f.eks. Ved å samle data) eller på individuell basis (hvis lovlig tillatt);
• svare på spørsmålene dine og svare på dine forespørsler;
• gi organisasjonen din informasjon om våre andre produkter og tjenester og regelmessige oppdateringer om problemer som kan være av interesse for din organisasjon utført gjennom markedsføringskanaler som (men ikke begrenset til): tradisjonell post, e-post, telefon, faks, nyhetsbrev, tekst / SMS / MMS-meldinger, innlegg i sosiale medier, online annonsering og søkemotorannonsering, inkludert periodisk sending av reklamemateriell på produkter, tjenester og kampanjer fra Forté spesielt dedikert til din organisasjon (direkte markedsføring);
• lage statistiske data om bruk av våre sider og produkter og tjenester på sosiale medier;
• bekrefte at dine organisasjoner »bestillinger er mottatt og å behandle dem, å validere organisasjonen din som en registrert kunde når du bruker våre tjenester og ringer våre kundetjenester;
• å levere relevante produkter og tjenester til din organisasjon, for administrasjon av organisasjonens konto hos oss og kundeservice, og for faktureringsformål;
• våre interne formål som ledelse, forskning, analyse, bedriftsrapportering og å forbedre forretningseffektiviteten;
• sikre sikkerhet for din organisasjon og våre ansatte, og bidra til å opprettholde servicekvalitet (samtaler til våre kundetjenester kan overvåkes og / eller registreres for godkjenning, sikkerhet, kvalitet og opplæringsformål);
• spore gener eller ondsinnede samtaler;
• overholde gjeldende lover, forskrifter, rettskjennelser, myndigheters og lovhåndteringsbyråers forespørsler, om å betjene systemene våre på riktig måte og for å beskytte oss selv, våre brukere og kunder og å løse eventuelle kundetvister;
• segmentering av kundebasen vår og hjelpe oss med å utvikle tilbud, produkter og tjenester for å gi din organisasjon den beste kundeopplevelsen;
• kommunisere med deg om andre saker (for eksempel å sende deg påminnelser om service, tekniske varsler, oppdateringer, sikkerhetsvarsler, support og administrative meldinger eller tjenestebulletiner);
• administrere belønninger, undersøkelser, konkurranser, konkurranser eller andre salgsfremmende aktiviteter eller begivenheter;
• å overholde juridiske forpliktelser, forhindre ulovlig bruk av nettstedet, løse tvister og håndheve våre avtaler; og
• andre formål som du spesifikt har sagt ja til; og ellers som tillatt i gjeldende lov.
Vi vil søke om ditt samtykke før vi samler inn, behandler og bruker din personlige informasjon til ovennevnte formål, hvis og i den grad det er lovpålagt. På samme måte, hvis vi ønsker å bruke din personlige informasjon til et nytt eller annet formål som ikke er kompatibelt med formålet som vi har samlet inn eller mottatt den for, vil vi varsle deg og vil bare gjøre slik annen bruk hvis det er påkrevd eller tillatt av gjeldende lov eller hvis du har samtykket til det.
For de formålene som er nevnt over, vil bare et begrenset antall individer innen Forté (f.eks. Individer i salgs-, support-, juridiske, økonomi-, IT- og regnskapsavdelinger, samt visse ledere med tildelt ansvar) få tilgang til din personlige informasjon.
Hvis du har spørsmål om eller trenger ytterligere informasjon om det rettslige grunnlaget vi samler inn og bruker din personlige informasjon, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen under «Hvordan kontakte oss» overskriften nedenfor.

Hvem deler vi din personlige informasjon med og hvordan
For formålene nevnt over, kan vi dele din personlige informasjon med tredjepart. For å gjøre forbedringer på nettstedet vårt kan vi samle informasjon som hjelper oss å forstå hvordan kundene bruker det. Vi kan for eksempel undersøke den innsamlede informasjonen for å bestemme hvilke områder på nettstedet kundene våre ofte får tilgang til. Forté kan gi samlet statistikk om våre kunder, salg, trafikkmønster og relatert nettsteds-informasjon til anerkjente tredjepartsleverandører, men denne statistikken vil ikke omfatte individuell identifiserende informasjon. Personlig informasjon som ditt navn og e-postadresse vil ikke bli brukt i vår forskning.
Vi selger, handler ikke, utleier, avslører, overfører eller deler på annen måte dine personlige opplysninger, bortsett fra som følger:
• Våre konsernselskaper, tredjeparts tjenesteleverandører og partnere: Vi kan ansette tredjeparts tjenesteleverandører (dvs. selskaper eller enkeltpersoner som er engasjert av oss) for å utføre visse funksjoner på våre vegne og under våre instruksjoner. Eksempler inkluderer databestyring, vedlikeholdstjenester, webanalyse, håndtering av bundne henvendelser, levering av pakker, sending av post og e-post, fjerning av gjentagende informasjon fra kundelister, analyse av data, levering av salg og markedsføring, behandling av kredittkortbetalinger og levering av kunder service. Tjenesteleverandører fra tredjeparter kan for eksempel inkludere IT-selskaper, kredittkortbehandlere, kredittvurderingsbyråer eller juridiske, økonomiske og andre rådgivere. Enhver tredjepartsleverandør som leverer databehandlingstjenester til oss, eller som på annen måte behandler personlig informasjon for formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen, vil bare ha tilgang til slik personlig informasjon som den trenger for å utføre sine spesifikke funksjoner, og bare for formålet å utføre disse funksjonene. Vi vil sørge for at enhver tredjeparts tjenesteleverandør er klar over og overholder disse forpliktelsene. Vi vil også sørge for at enhver tredjeparts tjenesteleverandør behandler din personlige informasjon som påkrevd i gjeldende databeskyttelseslover og at de vedtar adekvate tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.
• Domstoler, kompetente rettshåndhevende myndigheter og myndigheter, myndighetsorgan: Vi kan dele personlig informasjon når vi mener det er nødvendig å overholde gjeldende lov eller forskrift, for å utøve, etablere eller beskytte våre juridiske rettigheter, eller for å beskytte dine vitale interesser, rettighetene eller sikkerheten til nettstedet vårt, andre brukere eller tredjeparter (f.eks. for beskyttelse mot svindel). Uten begrensning kan dette omfatte tilfeller der vi er pålagt å dele personlig informasjon etter loven eller bindende pålegg fra domstoler, rettshåndhevelsesmyndigheter eller tilsynsmyndigheter.
• Potensielle eller faktiske kjøpere (og dets agenter og rådgivere): Når vi fortsetter å utvikle vår virksomhet, kan vi selge hele eller deler av nettstedet eller virksomheten vår. Vi kan utlevere din personlige informasjon til en faktisk eller potensiell kjøper (og dens agenter og rådgivere) i forbindelse med et faktisk eller foreslått kjøp, fusjon eller erverv av noen del av vår virksomhet eller nettsted, forutsatt at vi informerer kjøperen om det må bruke din personlig informasjon bare for formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.
• Enhver annen person: hvis avtalt av deg (f.eks. Der du samtykker til andre typer dataoverføringer i forbindelse med påmelding til en spesifikk tjeneste).

Oppbevaring av data
Vi beholder personlig informasjon vi samler inn fra deg der vi har et løpende legitimt forretningsbehov for å gjøre det (for eksempel for å gi deg en tjeneste du har bedt om eller for å overholde gjeldende juridiske, skattemessige eller regnskapsmessige krav).
Når vi ikke har noe pågående legitimt forretningsbehov for å behandle din personlige informasjon, vil vi enten slette eller anonymisere den, eller hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi din personlige informasjon er lagret i sikkerhetskopiarkiv), vil vi lagre personlig informasjon og isoler den fra all videre behandling inntil sletting er mulig i samsvar med våre standard retningslinjer for sletting / destruksjon av sikkerhetskopier.

Dine databeskyttelsesrettigheter for personlig informasjon som innehas av ITW Additives International
Du har følgende rettigheter til databeskyttelse:
Hvis du ønsker å få tilgang til, korrigere, oppdatere eller be om sletting av din personlige informasjon, kan du når som helst gjøre det ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen gitt under «Hvordan kontakte oss» overskriften nedenfor. Etter mottak av din skriftlige forespørsel og nok informasjon til å tillate oss å identifisere din personlige informasjon, vil vi røpe deg den personlige informasjonen vi har om deg og som du har rett til, som vi kan betale for maksimalt som tillatt etter gjeldende lov. Du kan be om at vi korrigerer all personlig informasjon som er unøyaktig eller sletter all personlig informasjon som du mener at vi ikke lenger har et legitimt formål for behandling, slik det kan kreves i lov. Forespørsler om å slette personlig informasjon er underlagt all relevant juridisk og etisk rapporterings- eller oppbevaringsplikt pålagt oss.
• I tillegg kan du innvende mot behandlingen av din personlige informasjon i visse situasjoner, inkludert der din personlige informasjon blir behandlet på grunnlag av legitime interesser.
• Du kan også be oss, i visse situasjoner, om å begrense behandlingen av din personlige informasjon (dvs. slutte å behandle, men beholde informasjonen), eller å gi bærbarhet av din personlige informasjon (dvs. overføre din personlige informasjon til deg eller en annen part når du ber om det ). Igjen, kan du utøve disse rettighetene ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen gitt under «Hvordan kontakte oss» overskriften nedenfor.
• Du har rett til å velge bort markedsførings-kommunikasjon vi sender deg når som helst. Du kan utøve denne retten ved å klikke på koblingen “avslutte abonnement” eller “velge bort” i markedsføringsmailene vi sender deg. For å velge bort andre former for markedsføring (for eksempel postmarkedsføring eller telemarketing), vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen under «Hvordan kontakte oss» overskriften nedenfor.
• Tilsvarende, hvis vi har samlet inn og behandlet din personlige informasjon med ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Å trekke tilbake ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av noen behandling vi har utført før du trakk deg ut, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av dine personlige opplysninger utført på grunnlag av lovlig prosessering av annet grunnlag enn samtykke.
• Du har rett til å klage til en databeskyttelsesmyndighet om vår innsamling og bruk av din personlige informasjon. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet.

Vi svarer på alle forespørsler vi mottar fra enkeltpersoner som ønsker å utøve sine rettigheter til databeskyttelse i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse.

Vil personopplysningene mine overføres til utlandet?
Våre konsernselskaper og tredjeparts tjenesteleverandører og partnere opererer globalt. Følgelig kan dine personlige opplysninger overføres til eller behandles i et hvilket som helst annet land enn det landet du er bosatt i. Dette kan omfatte land der gjeldende databeskyttelseslover gir en mindre grad av beskyttelse enn hjemlandet. Spesifikt er nettstedsservere våre lokalisert i Irland. Dette betyr at når vi samler inn din personlige informasjon, kan vi behandle den i et av disse landene.
Hvis du for eksempel er lokalisert i EU / EØS eller Sveits, kan det hende at landet der mottakeren befinner seg, ikke kan kvalifisere som et trygt land innenfor det europeiske direktivet om databeskyttelse (95/46 / EF), EUs generelle databeskyttelsesforordning ( 679/2016) eller den føderale loven om databeskyttelse i Sveits. I slike tilfeller vil Forté likevel sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for din personlige informasjon i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse. Dette inkluderer å sikre at mottakeren overholder prinsippene i Privacy Shield (for mottakere i USA). Det inkluderer også implementering av EU-kommisjonens standardkontraktsbestemmelser for overføring av personlig informasjon mellom våre konsernselskaper; disse krever at alle konsernselskaper beskytter personlig informasjon de behandler fra EØS i samsvar med EUs lov om databeskyttelse.
Våre standardkontraktsbestemmelser kan leveres på forespørsel.

Sikkerhetstiltak for din personlige informasjon
Vi er opptatt av å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til informasjonen du gir oss, og vi setter i verk passende tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang eller skade på, eller avsløring eller tap av, den personlige informasjonen som vi samler inn og behandler om deg. Tiltakene vi bruker er designet for å gi et sikkerhetsnivå som er passende for risikoen for behandling av din personlige informasjon.
Du bør også være klar over at kommunikasjon over internett, for eksempel e-post, ikke er sikker med mindre de er kryptert.

Informasjonskapsler og lignende teknologier
Vi bruker informasjonskapsler, unike identifikatorer og lignende teknologier for å samle inn og lagre informasjon (som kan inkludere din personlige informasjon) om hvordan du samhandler med våre nettsteder, kommunikasjon og tjenester og utvalgte tredjeparts nettsteder som tilhører våre partnermedlemmer. Vi kan bruke disse teknologiene for å vise deg relevante annonser basert på denne informasjonen, dette kalles interessebasert annonsering.
Informasjonskapsler er små tekstfiler plassert på enheten din som identifiserer enheten din unikt. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller levere virus til enheten din.
Web-beacons (også kjent som “Pixel tags”) er små blokker med kode på nettsider eller i e-postene våre som lar oss lese og angi informasjonskapsler. Web-beacons brukes ofte i forbindelse med informasjonskapsler for å hjelpe oss med å betjene våre nettsteder, e-postmeldinger og samle informasjon om online aktivitet.
For mer informasjon om vår bruk av disse teknologiene, interessebasert annonsering og dine valg, vennligst referer til informasjonen om informasjonskapsler.

Koblinger til tredjeparts nettsteder
Denne personvernerklæringen gjelder ikke tredjepartsnettsteder som våre nettsteder lenker til eller som annonserer på våre nettsteder. Disse tredjeparts nettsteder bruker sin egen personvernvarsel eller policy som vi oppfordrer deg til å lese.

Endringer i våre personvernvarsler
Vi kan endre denne personvernpolitikken fra tid til annen for eksempel for å holde den oppdatert eller for å overholde endrede juridiske, tekniske eller forretningsmessige krav. Når vi oppdaterer våre personvernvarsler, vil vi gjøre nødvendige tiltak for å informere deg, i samsvar med betydningen av endringene vi gjør. Vi vil innhente ditt samtykke til vesentlige endringer i personvernet hvis og hvor dette er påkrevd i gjeldende databeskyttelseslover.
Du kan se når denne personvernerklæringen sist ble oppdatert ved å sjekke datoen for «sist oppdatert» som vises øverst i denne personvernerklæringen.

Hvordan kontakte oss
Hvis du har spørsmål eller bekymringer rundt vår bruk av din personlige informasjon, kan du kontakte oss ved å bruke oppgi følgende informasjon:
Adresse:
Kontakt nummer:
E-post:

Datert: september 2019