Fuel & Emission Improver

Forté Fuel & Emission Improver er spesifikt formulert for å bekjempe forurensning og skadelige effekter av drivstoffnedbrytning.Forté Fuel & Emission Improver renser og smører hele drivstoffsystemet, både før og etter forbrenning.

Behandlingen er helt sikker med alle drivstoff komponenter inkludert katalytiske omformere og oksygen-følere.

Forté Fuel & Emission Improver er også kompatibel med bensinmotorer som har direkte innsprøytning.

Forté Fuel & Emission Improver bør brukes på alle servicer, eller når symptomer indikerer at behandling er nødvendig.

Brukes ved regelmessig vedlikehold i forbindelse med Forté Fuel System Cleaner Advanced som del av en fullstendig bensinsystemrens.

  • Frigjør ventiler som henger og stempelringer
  • Reduserer eksosutslipp
  • Vedlikeholder oksygen-føler og EGR-ventil
  • Forbedrer motorens ytelse og kjørbarhet
  • Kompatibel med alle drivstoff av bensin, beskytter mot korrosjon på grunn av syrer dannet av etanol E20

For mer informasjon kontakt Forté
Varenummer:42117/J42111