Advanced Radiator Stop Leak

Forté Advanced Radiator Stop Leak er en unik blanding av naturlige fibre og overflateaktive stoffer som kombinerer for å plugge hårsprekker og kulehull i radiatorer og kjølesystemer til motorvogner.

Når det brukes som anvist, vil ikke Forté Advanced Radiator Stop Leak forårsake blokkering av radiatorkjernene eller varmeelementet. Det vil heller ikke skade noen kjølesystemkomponenter.

Forté Advanced Radiator Stop Leak er kompatibel med alle mono etylenglykolbaserte og OAT-kjølevæsker.

Det anbefales at Forté Advanced Radiator Stop Leak brukes som en viktig nødreparasjonsdel.

  • Effekter nødreparasjoner av kjøleanlegg for å forhindre tap av kjølevæske
  • Holder kjøretøy på veien til erstatningskomponentene blir tilgjengelige
  • Gjør det mulig å gjennomføre turer uten kostbare reparasjoner, eller miste tid i tilfelle lekkasje i kjølesystemet
  • Fjerner oksygen fra kjølesystemet som forhindrer kalk og korrosjonsoppbygging
  • Lar kommersielle kjøretøy fullføre oppdrag uten å komme tilbake til verkstedet i tilfelle lekkasje av kjølesystemet, mens du er på tur

For mer informasjon kontakt Forté
Varenummer:05217/J05211