Power Steering Treatment

Forté servostyringsbehandling vil forbedre ytelsen, og er kompatibel med alle væsker som er anbefalt for bruk i servostyrte styringssystemer.

Forté servostyringsbehandling arbeider for å eliminere PAS-stivhet, gysing og støy. Forhindrer oljelekkasjer og gir jevnere drift av servostyringen. I tillegg opprettholder behandlingen optimal ytelse for PAS-pumpen og bærende komponenter, ved å stabilisere PAS-væsken.

En kombinasjon av utvidede intervaller for kjøretøy, og lav prioritet til service av PAS-systemer fra motorprodusentene, resulterer i væskedegradering og sviktende styringssystemer.

Forté servostyringsbehandling oppfyller kravene, eller overgår testkravene i kommersielle pumpestandarder for produsenter av pumper, som brukes av bilindustrien.

  • Eliminerer stivhet, rystelse og støy fra servostyring
  • Gir jevnere drift av kraftassistert styring
  • Opprettholder optimal ytelse for kraftassistert styrepumpe og belastnings bærende komponenter
  • Forhindrer og minsker/fjerner oljelekkasjer
  • Reduserer skumdannelse av servostyring væske

For mer informasjon kontakt Forté
Varenummer:01304