Diesel Intake Cleaner

Renser innsug, manifold og ventiler

Forté Diesel Intake Cleaner er spesielt formulert for alle dieselmotorer. Den fjerner forbrenningsrester og karbonavleiringer, som har forurenset luftinntaket via EGR og veivhusventilasjonssystemet. Disse forekomstene fører til uregelmessig luftstrøm, dårlig motoreffekt og redusert drivstoffeffektivitet.

Forté Diesel Intake Cleaner skal brukes regelmessig i motorer, som er følsomme for forurensing av luftinntaket, eller motorer der frekvensen for regenerering av partikkelfilteret er høyere enn normalt.

Forté Diesel Intake Cleaner vil forbedre funksjonen og effektiviteten til avgassen etter behandling, inkludert Dieselpartikkelfilter og Selektiv Katalytisk Reduksjons enhet.
Diesel Intake Cleaner må brukes sammen med Forté Air Restrictor.
  • Renser innsug innvendig
  • Renser fult kontroll ventiler, E.G.R. og luftinntaks mekanismer
  • Renser ventilsete og ventilstamme
  • Gjenoppretter korrekt luftstrøm som forbedrer luft/drivstoff blandingen
  • Gjenoppretter rett funksjon til luft kontroll ventiler
  • Bedrer effekten og gjenoppretter drivstofføkonomi

For mer informasjon kontakt Forté
Varenummer:04616/J04611