Bio Degreaser & Cooling System Flush

Forté Bio Degreaser & Cooling System Flush en blanding av uorganiske syrer og et kraftig rengjøringsmiddel/avfettingsmiddel uten petroleum eller klorerte løsningsmidler. Det fjerner effektivt olje-, slam-, skala- og rustavleiringer fra de indre overflatene i kjøleanlegget i bilen, gjenoppretter varmeoverføringseffektiviteten til motoren, reduserer dermed varmerelaterte problemer og motorsvikt.

  • Fjerner olje, slam, skjell og rustavleiringer
  • Gjenoppretter varmeoverføringseffektiviteten og forhindrer varmerelatert motorfeil
  • Kompatibel med alle kjølesystemkomponenter, kjølevæsker og frostvæske inkludert etylen glykol og O.A.T.

For mer informasjon kontakt Forté
Varenummer:05517/05019