Fuel System Cleaner

Forté Fuel System Cleaner for bensin er en kompleks blanding av spesielt utvalgte rengjøringsmidler som fungerer sammen for å løse opp avleiringer som er dannet i brenselssystemer som begrenser effektiv tilførsel av drivstoff til forbrenningskamrene.

Forté Fuel System Cleaner for bensin er kompatibel med alle drivstoffsystemer og motorkomponenter, inkludert lambda sensorer og katalysatorer.

Forté Fuel System Cleaner for bensin skal brukes med regelmessige serviceintervaller, eller når symptomer indikerer at behandling er nødvendig.

Bruker ved service sammen med Forté Fuel & Emission Treatment som del av en komplett bensin system rens.

  • Fjerner lakk, ferniss og karbonavleiringer fra enkelt- og flerhulls-injektorer
  • Reduserer eksosutslipp
  • Forbedrer motorens ytelse og kjørefølelse
  • Gjenoppretter effektiv drivstofflevering for å forbedre forbrenningsprosessen
  • Nøytraliserer syrer og stabiliserer drivstoff mot fuktighet, korrosjon og aldring
  • Kompatibel med indirekte, direkte og doble injektorsystemer/li>
  • Kompatibel med katalysator, oksygen-sensorer og Bensin Partikkel Filter
  • Kompatibel med alle typer bensin, korrosjonsbeskyttelse mot syrer dannet av etanol E20

For mer informasjon kontakt Forté
Varenummer:42017/J42011