New Generation Motor Flush

Forté New Generation Motor Flush er en forbedret blanding av rengjøringsmidler, dispergeringsmidler og slitasjemidler med økt rengjørings- og fuktemulgeringsevne.

Produktet er formulert for å fjerne de økte forurensningsnivåene i moderne motorer, med høy ytelse forårsaket av virkningene av biodiesel og etanolbasert brensel og EGR-systemer.

Bekjempe biodiesel og etanol drivstofforurensning i oljesystemet

Spesielt for:

Diesel Turbo

DPF

SCR

Start/Stop

Vått belte

  • Rask rengjøring av motorer innvendig og gir beskyttelse mot slitasje.
  • Renser og fjerner slam og lakk forurensninger forårsaket av virkningene i biodiesel og etanolbasert drivstoff.
  • Emulgerer fuktighet i veivhuset og fjerner hvitt slam avleiringer.
  • Kompatibel med innvendige drivreimsystem.
  • Stabiliserer sylinder kompresjon og gjenoppretter tapt motor effekt.
  • Rengjør oljekanaler som sikrer god oljeflyt til kritiske bevegelige deler.

 
Forté New Generation Motor Flush blir brukt med Forté Oil Fortifier som en del av Rens og Beskytt pakke

For mer informasjon kontakt Forté
Varenummer:J40611